Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
AbranovceHľadať
 
 

Kontakty


ocu_abranovce.pngObecný úrad Abranovce

Abranovce 25

082 52
 

IČO: 00690619
DIĆ: 2021303009

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK34 0200 0000 0000 3032 3572

Samosprávny kraj:  Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš

Tel.:  +421 51 77 983 34
Mobil:  +421 940 655 466

E-mail:   obecabranovce@gmail.com 


Kompetencie obce

  • Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
  • Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
  • Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
  • Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.
  • Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.
  • Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh. Obec Gajary dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR(MV SR), na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia (MŽP SR), na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (MDPT SR) a na úseku stavebného poriadku (MVRR SR – KSÚ).
     

 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka