Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
AbranovceHľadať
 
 

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľov

PRI PRIHLÁSENÍ NA TRVALÝ POBYT A PRECHODNÝ POBYT

predložiť tieto doklady:

1. Ak má občan na území SR evidovaný trvalý pobyt, predkladá  na Obecnom úrade v Abranovciach  (v ďalšom ohlasovni)  pri hlásení pobytu :

Platný občiansky preukaz

Ak občiansky preukaz nemá (skončila platnosť, stratený) občan predkladá pri prihlásení

„Potvrdenie o občianskom preukaze“.

2. Doklad o vlastníctve budovy alebo jej časti. Pre účely hlásenia  pobytu sa za doklad o vlastníctve považuje výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu. Predkladaný doklad sa považuje za platný, ak sú údaje v ňom uvedené aktuálne a platné.

3. Občan pri hlásení pobytu predkladá písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na pobyt  s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

V praxi to znamená:

Evidovaní vlastníci na LV – súhlas s prihlásením občana na pobyt potvrdia svojím podpisom osobne pred zamestnancom  ohlasovne priamo na zadnej strane prihlasovacieho lístka.

V prípade nedostavenia sa na  ohlasovňu je potrebné predložiť osvedčenie – overený podpis vlastníkov rodinného domu na matričnom úrade alebo u notára.

Súhlas vlastníka budovy sa nevyžaduje ak sa jedná o manžela alebo manželku vlastníka rodinného domu, nezaopatrené dieťa, dieťa ktoré študuje.

4. Pri hlásení pobytu maloletých detí zákonný zástupca (rodič) predkladá rodné listy maloletých detí.

Prihlásenie novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt podľa matky vyplýva zo zákona, nie je prejavom vôle zákonného zástupcu (nie je potrebný súhlas vlastníka)

Za novonarodené dieťa mimo územia Slovenskej republiky predkladá zákonný zástupca rodný list, ktorý vydáva ministerstvo. Začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Overovanie podpisov

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Abranovciach počas stránkových dní.  V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu 051/7798334.

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Poplatky: Osvedčovanie podpisu  2,00 € ( za každý podpis) 

Overovanie listín

Overovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

Poplatok: 2,00 € (za každú stranu)


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka