nadpis

Organizačná štruktúra obecného úradu Abranovce

Starosta obce: Stanislav Volanský

Zástupca starostu obce: Ing. Marek Gombik

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Róbert Róba

Zamestnanci obecného úradu:

evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov, mzdová agenda, financovanie, účtovníctvo, výkazníctvo , rozpočtovníctvo, majetok, školstvo, pokladňa, fakturácia, spisová agenda – archív, štatistika

 • Viera Ivanecká
 • Ing. Veronika Krajňáková

sociálna práca

 • PhDr. Iveta Róbová
 • Jana Magerová

Obecné zastupiteľstvo od 7.12.2018:

 • Ing. Marek Gombik
 • Radoslav Lörinc
 • Peter Ivanecký
 • Ing. Natália Krajňáková
 • František Adamčák
 • Ján Žiga
 • Martin Katuša

Obec je súčasťou Spoločného stavebného úradu v Prešove.