nadpis

DPO v obci Abranovce bola založená v roku 1930. Medzi zakladajúcich členov patrili: Anton Moravič, Ján Vardžik, Štefan Vardžik, Anton Semančík, Imrich Závodný, Vincent Ivanecký, Ján Hirka, Štefan Krišš. Motorovú striekačku PS 12 zbor od štátu dostal v 60. rokoch. Striekačka a ostatný materiál bol uložený v bývalej zvonici, ktorá aj v súčasnom období ešte existuje, avšak vyžaduje si generálnu opravu. V roku 2007 obec postavila novú požiarnu zbrojnicu väčších rozmerov, aby v budúcnosti tam mohlo parkovať požiarne vozidlo. V roku 2015 z „celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov“ obci bolo pridelené vozidlo IVECO Daily, ktoré osobne odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňak, za čo sme veľmi vďační.

V súčasnom období má DHZ 28 členov, ktorých riadi výbor v zložení:

  • Predseda – František Štofko
  • Veliteľ – František Adamčák
  • Strojník – Miroslav Kočerha
  • Preventivár – Ján Hirka
  • Tajomník – Marek Gombik

Členovia pravidelne vykonávajú preventívne prehliadky, zúčastňujú sa výcviku a súťaží. 

Odovzdanie hasičského vozidla IVECO Daily ministrom Róbertom Kaliňákom

Súťaž v Kokošovciach organizovaná DHZ Abranovce